Η λέξη εσμιγιά χρησιμοποιείται στην κρητική διάλεκτο και σημαίνει τη συνάντηση, το συναπάντημα, τη συνεύρεση.

Ξεκινήσαμε αυτό το εγχείρημα, μακριά από την λογική των “προϊστάμενων” και των “υφιστάμενων”, ώστε να συσχετιζόμαστε μεταξύ μας όσο πιο ισότιμα μπορούμε, ανάλογα με τις επιθυμίες και την διαθεσιμότητα του καθενός. Μεσ’από αυτές τις διαδικασίες μαθαίνουμε πώς να σεβόμαστε και να αποδεχόμαστε τις διαφορετικές απόψεις, ώστε να ξεπερνάμε προβλήματα με αλληλοσεβασμό.

Οι δραστηριότητές μας είναι η παραγωγή αγροτικών αγαθών, η λειτουργία καφενείου-παντοπωλείου και ο αλληλέγγυος και οικολογικός τουρισμός. Μέσ’από όλες τις δραστηριότητες, θέλουμε ο καταναλωτής και ο παραγωγός να έρθουν σε επαφή, ώστε να γνωρίσει ο καθένας τις δυσκολίες και τις ανάγκες του άλλου. Ετσι δημιουργούνται σχέσεις μεταξύ τους, που υποδηλώνουν αμοιβαία εμπιστοσύνη και την πραγματική εξάρτηση του ενός από τον άλλο για τα αναγκαία αγαθά της ζωής.

Δίνουμε προτεραιότητα σε φυσικούς πόρους που υπάρχουν στην περιοχή μας και έχουν εγκαταλειφθεί, λόγω της συγκεντροποίησης σε συγκεκριμένες οικονομικές δραστηριότητες (μονοκαλλιέργειες, μαζικός τουρισμός κ.α.) που ισχύει στο υπάρχον παραγωγικό σύστημα. Με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να συμβάλουμε στην αναδημιουργία ενός πολυσύνθετου κοινωνικού και φυσικού οικοσυστήματος.

Αντιμετωπίζουμε την οικονομική δραστηριότητα ως το πεδίο που καλλιεργούνται ισχυροί δεσμοί, τόσο ανάμεσα στους ανθρώπους που συνεργάζονται και αλληλεπιδρούν, όσο και ανάμεσα στον εργαζόμενο και στο περιβάλλον που εργάζεται.